Hvad er medarbejderinddragelse?

Det har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøformuleret et bud på og udviklet en model, der illustrerer og fremkalder begrebet “medarbejderinddragelse”. Læs videre her:

http://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2019/behov-for-en-klar-forstaaelse-af-medarbejderinddragelse