HER KAN DU LÆSE OM, HVEM JEG ER, OG HVAD JEG TILBYDER

Jeg har i mange år arbejdet som underviser, projektleder og ledelseskonsulent. I de seneste 5 år, fra 2013 frem til 2019, har jeg arbejdet som chefkonsulent i konsulenthuset, LEAD – enter next level, samtidig med jeg har været ekstern lektor på Aalborg Universitet.

Fra 1. januar 2019, har jeg valgt, at starte som selvstændig konsulent, i mit eget konsulentfirma, EP-CONSULTING. Nu kan jeg i højere grad selv sætte dagsorden, få mere tid til faglig fordybelse i konsulentopgaverne og samarbejdet med kunder, samt få en mere optimal Work-Life balance.

Jeg har en omfattende erfaring med konsulentvirksomhed, projektledelse, formidling og undervisning til chefer, ledere og medarbejdere i både private og offentlige virksomheder/organisationer. 

Tak for din interesse.

  • Lederudvikling og lederuddannelse, gerne organisations- og virksomhedstilpasset
  • Coaching af direktører, chefer, ledere og medarbejdere
  • Ledelsesudvikling f.eks. effektive lederteams, lederværksteder, ledernetværk
  • Særlige udviklingsforløb for fagprofessionelle, vidensmedarbejdere og specialister
  • Strategisk udvikling i private og offentlige organisationer med inspiration fra Action Learning Consulting (ACL)
  • Offentlige ledelse med respekt for det offentliges etos (Ny Syntese og samskabelse)
  • Temadage for personale- og ledergrupper, inspirationsoplæg & proceskonsulent
  • Mediation, konflikthåndtering/opløsning
  • Inspirationsoplæg om f.eks.: Forandringsledelse, Lederudvikling, Ledelse af vidensmedarbejdere og specialister, Strategisk HR, Action Learning, Ledelse af professionelle, Ledergruppeudvikling,  Ledelseskommissionens anbefalinger om lederudvikling, Lederuddannelse versus læringsrejser m.v.

Mine konsulentydelser er typisk skræddersyet i en dialog og et samarbejde med kunden, til dig som direktør, chef, leder og din organisation. At skabe klarhed og mening om kundens strategiske intentioner, går forud for bestemmelse af metode og værktøjer. Jeg tilbyder, konsulentydelser, strategisk rådgivning, oplæg, uddannelser og kurser, der hjælper med at udvikle bedre ledelse og organisationer.

For at være på forkant og klæde jer bedst muligt på til at kunne imødekomme de udfordringer, i står overfor nu – og i fremtiden, udvikler jeg løbende nye ydelser i et samarbejde med interne såvel som eksterne partnere, som skræddersyes til din organisation.

Jeg er særlig kompetent inden for ledelses- og organisationsudvikling og lederuddannelse både de mere organisations- og virksomhedstilpassede ledelses- og organisationsudviklingsforløb, ofte inspireret af Action-Reflection-Learning & Action Learning Consulting og i forhold til de formelle lederuddannelser (HD-, Diplom- og Masterniveau).

Jeg er i stand til at agere på flere ledelses- og organisationsniveauer, forskellige kulturer og er god til at sætte sig ind i organisationens, ledere og medarbejderes særlige situation. Jeg kan, i samarbejde med organisationens aktører, omsætte komplekse udfordringer til konkret praksis på en meget løsningsfokuseret måde bl.a. ved at kombinere teori, metoder, praksiserfaringer og tilgange på nye måder. Jeg ”tænder på ” at hjælpe kunderne med at gå fra gode hensigter til bedre handlemuligheder.

Jeg er kendt for at kunne formidle kompleks teori i undervisning, oplæg og foredrag på en let tilgængelig og engagerende måde, med forskellige eksempler og historier koblet til den organisatoriske kontekst. Intet er så praktisk, som en god teori. Jeg fokuserer på, hvordan god ledelse afhænger af hvad der ledes, konteksten og ledelsesniveauet, inspireret af Action Learning.traditionen.

Teoretisk spænder jeg bredt inden for ledelses- og organisationsteori, ligesom jeg forstår at koble og omsætte organisationens udviklingsønsker til konkrete udviklingsforløb. Jeg holder mig ajour med ledelses- og organisationsteori bl.a. anmelder jeg ledelses- og organisationslitteratur, skriver artikler og deltager i forskellige faglige netværk.

Ingen kan vel forestille sig en kirurg, der kun har lært om   kirurgi og anatomi fra bøger og foredrag, set film om   kirurgiske operationer, og ikke selv har øvet sig, været i   mesterlære hos erfarne kirurger og lært håndværket i   praksis? Nej, vel. Træning, mesterlære og øvelser er på   samme måde vigtige dele af et lederudviklingsprogram.

Jeg fokuserer på, at god ledelse afhænger af, hvad der ledes, konteksten og ledelsesniveauet. Ledelse kan ikke gøres til en teoretisk generisk akademisk lærebogs disciplin.

Ledelse er hverken en videnskab eller et fag; det er en praksis og et håndværk, som primært læres gennem erfaring, og som har rod i sin kontekst. Ledelse er ikke et fag, der kun kan læres på skolebænken, men derimod læres ledelse bedst når praksis og refleksion kombineres med f.eks. forskellige typer læringsrejser.

At tage en lederuddannelse og få viden er godt, men betyder ikke nødvendigvis at lederen bliver kompetent. Viden er ikke det samme som handling, hvad enten det drejer sig om violinspil, kirurgi eller ledelse Det er ikke nok at lederen ved, hvad der er godt; lederen må også kunne gøre det i praksis.

Ledelse er mindst ligeså forbundet til kunst og håndværk, som det er til videnskab. Kunst, fordi lederen ofte har brug for sin intuition og sine kreative idéer, og håndværk fordi meget ledelsesarbejde handler om erfaring og praktisk indlæring.

(Inspireret fra Mintzbergs bog om Management)

Eksempler på konsulentopgaver i private og offentlige organisationer

Gå til referencer

Tag en tur med i helikopteren

Lad os få luft under vingerne