Dagbladet Information publiserede den 18. feb. 2019 en tankevækkende kronik af Malene Friis Andersen med overskriften, ”God offentlig ledelse…”

Malene kritiserer regeringens udspil ”En offentlig sektor rustet til fremtiden”. En af hendes væsentligste pointer er, at lederudvikling nok er vigtig, men hvis der overfokuserer på den enkelte lederes kompetence, så mistes overblikket for, hvorvidt de offentlige ledere har de fornødne rammer og betingelser for at praktisere god offentlig ledelse.

Jeg tillader mig at citere et afsnit fra kronikken til kritisk eftertanke:

”Besparelser og øget krav om produktivitet risikerer at efterlade lederen med begrænset indflydelse i forhold til at sikre motiverende arbejdsbetingelser for medarbejderne, når »driften er urørlig«, som en offentlig leder formulerede det i et af mine forskningsprojekter.

Uanset hvor veludviklet lederen er, kan hun ikke med et trylleslag ophæve reelle ubalancer mellem krav og ressourcer. Der findes heller ikke magisk motivationsstøv, som lederen kan drysse ud over medarbejderne, hvis rammerne arbejder imod og ikke for en meningsfuld opgaveløsning.

Til gengæld findes der mange buzzwords og hypede ledelsesmetoder, som hver især lover os frelse gennem at arbejde smarter og ikke harder.

 Robusthed, agilitet, disruption, samskabelse, innovationsledelse, paradoksledelse. De seneste års ledelsesmetoder har haft forskellige navne. Men de har det til fælles, at de i stigende grad forfører ledere og organisationer væk fra hverdagens konkrete problemer og ind i abstraktionens tåger, hvor uoverensstemmelser mellem krav og ressourcer kan løses og ophæves ved hjælp af tankespind, new speak og farvestrålende power¬pointpræsentationer.

 Mange moderne ledelsesteorier er simpelthen kommet for langt væk fra en konkrete virkelighed, som offentlige ledere og medarbejdere navigerer i. F.eks. hjælper vi hverken ledere eller medarbejdere ved at kalde dobbeltbindende situationer for spændende ledelsesparadokser. Det bliver aldrig et paradoks at skulle løse flere opgaver med færre ressourcer, som mange steder har været konsekvensen af såkaldte effektiviseringskrav.”

se nærmere her: https://www.information.dk/malene-friis-andersen